Contact

Contact

Jozef Israëlslaan 165
2282 TD Rijswijk
M 06 2880 5280
E-mail: e.j.cuiper@kpnmail.nl

  • nl
  • es

Tolkdiensten

Emmy Cuiper kan tolkdiensten Nederlands-Spaans en viceversa verzorgen.

Als u samen met uw partner die geen Nederlands spreekt, een afspraak heeft bij de notaris voor het tekenen van de leveringsakte van een huis of een akte van huwelijksvoorwaarden, is het volgens de Wet op het Notarisambt nodig dat er een tolk bij is die tevens beëdigd vertaler is.
Emmy Cuiper kan voor u optreden als tolk.
De inhoud van de akte kan dan mondeling worden vertaald voor uw Spaanssprekende partner.
Zij kan u ook assisteren bij een bezoek aan een advocatenkantoor.

Als Nederlands niet uw moedertaal is en u het moeilijk vindt om uw verhaal in goed Nederlands te vertellen bij de huisarts, een specialist of een andere hulpverlener, kunt u de hulp inroepen van Emmy Cuiper.
Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in het tolken bij hulpverlenende instanties.
U kunt er zeker van zijn dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk zal worden behandeld.

Als bij een huwelijk één van de partijen Spaanstalig is, is het van belang dat er een tolk bij is om de woorden van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te vertalen.
En als deze een leuke toespraak houdt is het natuurlijk fijn als de tolk deze kan vertalen voor de Spaanstalige familie en vrienden die ook bij de ceremonie aanwezig zijn.

Informeer vrijblijvend naar de tarieven!