Contact

Drususlaan 93
2314 BX Leiden
M 06 2880 5280
E-mail: e.j.cuiper@kpnmail.nl

Tolkdiensten

Emmy Cuiper kan tolkdiensten Nederlands-Spaans en viceversa verzorgen.

Als Nederlands niet uw moedertaal is en u het moeilijk vindt om uw verhaal in goed Nederlands te vertellen bij de huisarts, een specialist of een andere hulpverlener, kunt u de hulp inroepen van Emmy Cuiper.
Zij heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd in het tolken bij hulpverlenende instanties.
U kunt er zeker van zijn dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk zal worden behandeld.

Als bij een huwelijk één van de partijen Spaanstalig is, is het van belang dat er een tolk bij is om de woorden van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te vertalen.
En als deze een leuke toespraak houdt is het natuurlijk fijn als de tolk deze kan vertalen voor de Spaanstalige familie en vrienden die ook bij de ceremonie aanwezig zijn.

Informeer vrijblijvend naar de tarieven!