Contact

Drususlaan 93
2314 BX Leiden
M 06 2880 5280
E-mail: e.j.cuiper@kpnmail.nl

Beëdigde vertalingen

Vertalingen van officiële documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler. De vertaler zet zijn stempel en handtekening op de vertaling en verklaart dat de vertaling naar zijn beste weten en kunnen is gemaakt.
Een beëdigd vertaler staat geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Bureau Btv).

Apostille

Als een vertaling bestemd is voor het buitenland moet de handtekening van de vertaler gelegaliseerd worden. Dit kan in de meeste gevallen en afhankelijk van het ontvangende land, gedaan worden door het plaatsen van een apostille, op basis van het Apostilleverdrag van Den Haag.

De apostille die de handtekening van de beëdigd vertaler legaliseert, kan verkregen worden bij elke rechtbank in Nederland. U kunt als klant zelf naar de rechtbank gaan om de apostille te halen.

Legalisatie

Niet alle landen hebben het Apostilleverdrag ondertekend. In dat geval moet de “legalisatieroute” gevolgd worden. Er moet eerst een legalisatie van de handtekening van de vertaler gehaald worden bij de rechtbank. Daarna moet men voor een legalisatie naar het Consulair Dienstencentrum (CDC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ten slotte moet het document gelegaliseerd worden door het Consulaat van het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Nog een apostille of legalisatie

Het is ook mogelijk om de handtekening op een origineel document te laten legaliseren. Dit kan eveneens bij elke rechtbank in Nederland, als het document is ondertekend door een openbare autoriteit, bijvoorbeeld: een rechter, een notaris of de ambtenaar van de Kamer van Koophandel.