Contact

Jozef Israëlslaan 165
2282 TD Rijswijk
M 06 2880 5280
E-mail: e.j.cuiper@kpnmail.nl

Diploma’s en cijferlijsten vertalen

Bij het vertalen van diploma’s en cijferlijsten uit Nederland, Spanje en Latijns-Amerika doen zich vaak vragen voor: hoe zit het onderwijsstelsel in het land van oorsprong in elkaar en hoe verhoudt zich dat tot het onderwijsstelsel in Nederland?

En als klant kun je je afvragen: welke instantie in Nederland kan een diploma waarderen en wat is daarvoor nodig? Hoe moet de vertaling aangeleverd worden? Moet er een gewaarmerkte kopie ingeleverd worden?

Cuiper Vertaalservice kan u hierbij adviseren.